Egipt to jedno z tych państw na świecie gdzie wciąż funkcjonuje obowiązkowa służba wojskowa. Zasady poboru do wojska są jasno określone, a unikanie służby wojskowej jest poważnym przestępstwem przeciwko państwu. Kogo obowiązuje pobór do wojska? Kiedy można być zwolnionym ze służby wojskowej? Jak długo trzeba służyć w wojsku?

Obejrzyj odcinek na YouTube

Jeśli zamiast czytać, wolisz obejrzeć i posłuchać to zapraszam Cię na nasz kanał na YouTube gdzie opowiadam o tym jak wygląda służba wojskowa w Egipcie.

Najsilniejsza armia w Afryce

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczebność wojska oraz uzbrojenia to Egipt ma najsilniejszą armię w całej Afryce. Egipskie siły zbrojne składają się z egipskiej armii lądowej (310,000 żołnierzy), z marynarki wojennej (18,500), sił powietrznych (30,000) oraz tzw. obronnych sił powietrzych (80,000), które są właściwie oddziałem egipskich sił powietrznych.

W sumie w całych egipskich siłach zbrojnych jest obecnie 438,500 żołnierzy, w tym od 290,000 do 320,000 poborowych z obowiązkowej służby. W rezerwie znajduje się 479,000 mężczyzn, a dodatkowo Egipt posiada też jednostki paramilitarne o liczebności 397,000 osób. Wspomniana jednostka paramilitarna to Central Security Forces czyli „Centralne Siły Bezpieczeństwa”, które w Egipcie są wsparciem dla Egyptian National Police („Egipska policja krajowa”).Obowiązkowa służba wojskowa w Egipcie

Jak długo trwa służba wojskowa?

Służba wojskowa w Egipcie jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat. Trwa ona w sumie od 12 do 36 miesięcy w zależności od posiadanego wykształcenia. Im wyższe wykształcenie, tym krótsza jest służba wojskowa. Ile w takim razie trwa służba?

 • 36 miesięcy – dla osoby, która nie posiada żadnego dyplomu szkoły średniej;
 • 24 miesiące – dla osoby, która posiada dyplom ukończenia szkoły średniej lub inny równoważny dyplom;
 • 18 miesięcy – dla osoby, która skończyła szkołę na wyższym poziomie niż szkoła średnia, ale niższym niż uniwersytet (np. odpowiednik tego co u nas jest szkołą policealną);
 • 12 miesięcy – dla osoby, która ma wykształcenie wyższe.

Dodatkowo każda z osób idąca do wojska, bez względu na długość służby odbywa najpierw szkolenie trwające 45 dni.

Kiedy wydłuża się służbę wojskową?

Poza ustawowym czasem służby zależnym od posiadanego poziomu edukacji, jest też kilka sposobów aby wojsko sobie skrócić lub też wydłużyć. Dłuższa służba wojskowa obowiązuje osoby z wyższym wykształceniem, które mogą zostać zarekrutowane jako zwykli żołnierze i wtedy rzeczywiście ich służba trwa tylko rok, ale mogą jeszcze zostać od razu przyjęci do wojska jako oficerowie. W takiej sytuacji ich służba trwa dwa lata, a szkolenie zamiast 45 dni, trwa pół roku.

Jak można skrócić służbę wojskową?

Służba wojskowa zostaje skrócona w następujących przypadkach:

 • do 12 miesięcy – dla osoby, która ukończyła przynajmniej 2 z 4 lat szkoły wojskowej;
 • do 2,5 roku zamiast 3 lat służby dla osoby, która uzyska wojskowe prawo jazdy;
 • do 1 roku zamiast 3 lat dla osoby, która nie ma średniego wykształcenia, ale udowodni, że zna na pamięć Koran;
 • do 1 roku dla osoby, która pracuje na uniwesytecie Al Azhar i uczy tam Koranu.


Ile zarabiają żołnierze w Egipcie?

Od początku kadencji prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi, który jest również byłym generałem, podnosi pensje dla wojskowych. Dotyczy to jednak tylko wojska zawodowego. Osoby, które służą w wojsku z obowiązkowego poboru dostają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 375 funtów egipskich, co jest obecnie bardzo niewielkią sumą. Trochę wyższe wynagrodzenie otrzymują mężczyźni z wyższym wykształceniem, zarekrutowani jako oficerowie.

Egipska rezerwa wojskowa

Po odbyciu obowiązkowej służby, każdy żołnierz pozostaje przez 9 lat w rezerwie i w tym czasie może zostać powołany ponownie do armii jeśli zajdzie taka potrzeba. Z tego też powodu w egipskiej rezerwie znajduje się obecnie aż 479,000 mężczyzn.

Co oznacza obowiązkowa służba wojskowa?

Brak odbytej służby wojskowej jest w Egipcie poważnym przestępstwem. Informacja o odbytej służbie jest nawet wpisana w egipskich dokumentach tożsamości. Osoba, która nie ma informacji o zwolnieniu ze służby wojskowej w paszporcie może mieć problem z opuszczeniem kraju. Jeśli ktoś nie odbył służby wojskowej, a chce wyjechać za granicę, musi dostać pozwolenie z Ministerstwa Obrony. Należy wtedy przedstawić dokumenty, które poświadczą dlaczego służba wojskowa została odroczona, (np. z powodu rozpoczętych studiów).

W praktyce każdy Egipcjanin, który został zwolniony ze służby, któremu służba została odroczona (np. gdy na selekcji było więcej kandydatów niż miejsc) lub który pozostaje w rezerwie, musi przedstawić pisemne pozwolenie na podróż wydane przez Ministerstwo Obrony. Bez tego nie będzie mógł opuścić kraju.

Czy każdy musi odbyć służbę wojskową?

Służba wojskowa w Egipcie jest obowiązkowa, ale to nie oznacza, że nie można być z niej zwolnionym. Jest kilka sytuacji, z powodu których można uniknąć wojska:

 • ukończenie 30 lat. Służba obowiązuje mężczyzn od 18 do 30 roku życia. Później uznaje się, że mężczyźni są niezdolni do służby więc są z niej zwolnieni;
 • niepełnosprawność lub przewlekła choroba uniemożliwająca szkolenie lub aktywną służbę;
 • posiadanie podwójnego obywatelstwa;
 • bycie jedynym synem. Jeśli ojciec rodziny nie żyje lub ze względu na wiek nie może pracować, to jedyny syn jest odpowiedzialny za utrzymanie swoich rodziców i sióstr.

Poza tym pójście na selekcję też nie oznacza, że każdy zostanie wzięty do wojska. Zdarza się, że w danym roku jest dużo więcej kandydatów, niż miejsc w armii. Wtedy część osób na kilka lat ma odroczoną służbę i np. w ciągu kolejnych 3 lat może zostać powołana do wojska, jeśli w następnych rocznikach będą braki kandydatów.

Osoby uczące się również mają służbę wojskową odroczoną. Jeśli ktoś kończy 18 lat i jest w trakcie nauki to nie musi iść na komisję wojskową. Na selekcji trzeba się stawić dopiero jeśli ktoś kończy liceum lub studia i nie planuje dalszej edukacji.

Unikanie służby wojskowej

Pomimo tego, że unikanie służby wojskowej jest przestępstwem, wiele osób wymiguje się od tego obowiązku na różne sposoby. Najbardziej popularnym jest płacenie łapówek. Płaci się np. za to żeby nie zostać wybranym do wojska na selekcji, za to aby dostać na czas służby pracę biurową, albo po prostu za to żeby uniknąć służby na terenach pustynnych i przygranicznych, które ze względu na warunki atmosferyczne są najcięższe.Kobiety w egipskiej armii

Zarówno obowiązkowa służba wojskowa jak i armia zawodowa w Egipcie przeznaczone są jedynie dla mężczyzn. Egipt jest jednym z niewielu państw na świecie, które w ogóle nie zezwalają na przyjmowanie kobiet do armii. Kobiety mogą pracować jedynie w administracji lub szpitalach wojskowych, ale tam przyjmowane są oczywiście ze względu na swoje wykształcenie medyczne. Nie mogą natomiast wstąpić do regularnej armii. Od kilku lat kobiety w Egipcie protestują aby dano im możliwość poboru do wojska. Powstała nawet cała kampania Moganada Masriya (Female Egyptian Conscript) w ramach, której kobiety walczą o prawo do dostępu do kariery wojskowej. Pomimo tego, że coraz więcej kobiet wyraża chęć dołączenia do egipskiej armii, kobiety protestują, piszą pisma do Ministerstwa Obrony, spotykają z politykami, to wciąż nie osiągnęły większego sukcesu. Pozostaje mi mieć nadzieję, że kiedyś kobiety w Egipcie będą miały w końcu takie same prawa w kontekście służby wojskowej jak mężczyźni.

Źródła

 1. https://tagned.mod.gov.eg/
 2. IISS (2019). The Military Balance 2019. Routledge. ISBN 978-1857439885.