Od czasu do czasu na naszym blogu pojawiają się teksty odbiegające trochę od tematu samych podróży a traktujące o różnych aspektach naszego polsko-egipskiego życia. Trudno się przed tym uchronić, niewątpliwie połączenie dwóch różnych kultur ma też wpływ na nasze podróże i postrzeganie świata. Dwa inne obywatelstwa to również większe trudności organizacyjne naszych wyjazdów. Niewiele jest miejsc, które poza Europą możemy obydwoje odwiedzić bez konieczności załatwiania wiz. Poza tym, mieszkając w Polsce co jakiś czas jesteśmy zmuszeni do przedłużania pobytu dla naszej egipskiej połowy co wiąże się zawsze ze żmudnym kompletowaniem dokumentów, załatwianiem wielu formalności oraz niemałym stresem. Ponieważ za każdym razem kiedy musieliśmy składać wniosek o pobyt kosztowało nas to wiele nerwów, brakowało sprawdzonych informacji a urząd nie zawsze był pomocny postanowiłam opisać jak to wygląda i wyjaśnić wątpliwości, które zawsze sami mieliśmy.

O zezwolenie na pobyt w Polsce można starać się z kilku powodów, np. studiując lub tutaj pracując. Powodem otrzymania zezwolenia może być tak jak w naszym przypadku, pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski. O takim więc rodzaju wniosku będę pisać, ponieważ w innych przypadkach będą wymagane inne dokumenty.

Obecnie mamy już kartę stałego pobytu, wcześniej były dwie czasowe. W międzyczasie wiele się zmieniało w procedurach i w działaniu urzędu tak więc będę mogła wam przedstawić kilka historii w poszczególnych punktach. Proces składania wniosku oraz jego rozpatrywania może się też różnic ze względu na urząd. My podlegamy akurat pod Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Przed złożeniem wniosku należy uzbroić się w dużo czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów oraz w jeszcze więcej cierpliwości żeby doczekać decyzji i nie zwariować.


Kiedy złożyć wniosek?

Kilka lat temu trzeba było złożyć wniosek na minimum 60 dni przed wygaśnięciem poprzedniego dokumentu, czyli karty pobytu lub wizy. Teraz nie ma już takiego limitu. Wniosek można złożyć nawet ostatniego dnia ważności pobytu, ale zdecydowanie tego nie polecam. Warto mimo wszystko skompletować dokumenty i udać się do urzędu na 3 miesiące wcześniej. Dlaczego? Ustawowo urząd ma 60 dni na podjęcie decyzji w sprawie pobytu czasowego i 90 dni w przypadku pobytu stałego, ale może się zdarzyć (i naprawdę w Mazowieckim Urzędzie jest tak często), że wszystko się przedłuży. Nie warto robić sobie problemy i dokładać stresu, lepiej wszystko załatwić z zapasem czasu.

Wniosek o pobyt stały można składać dopiero będąc minimum 3 lata w związku małżeńskim z obywatelem Polski oraz po minimum 2 latach nieprzerwanego pobytu na terenie kraju na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy.

Wymagane dokumenty

Z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy składa się:

3 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt

4 fotografie, takie jak do paszportu, które należy przykleić a pierwszej stronie wniosku

2 kopie dokumentu podróży i oryginał do wglądu (zazwyczaj jest to po prostu paszport)

odpis aktu małżeństwa, nie starszy niż 3 miesiące (w urzędach wydawany jest zazwyczaj od ręki, natomiast w zeszłym roku w USC były wprowadzane jakieś zmiany w systemie i okazało się że na akt trzeba czekać kilka dnia. Lepiej załatwić wcześniej)

kopię dowodu małżonka/małżonki

zaświadczenie o zameldowaniu. Teoretycznie urząd nie podaje tego zaświadczenia w wymaganych dokumentach, ale naprawdę warto je dostarczyć. Po pierwsze dlatego, że cudzoziemiec i tak musi być zameldowany, w razie braku spełnienia obowiązku meldunkowego grozi kara. Po drugie, adres na wydanej karcie pobytu będzie umieszczony tylko wtedy jeśli dostarczy się wcześniej to zaświadczenie. Brak adresu na karcie pobytu może być naprawdę uciążliwy w bardzo prostych sprawach i w innych urzędach będą dodatkowo wymagali zaświadczenia o zameldowaniu żeby potwierdzić adres zamieszkania. Lepiej zameldować na pobyt czasowy na okres czasu jaki obejmuje wiza lub karta pobytu, dołączyć to zaświadczenie do wniosku a po otrzymaniu nowej karty zameldować na dłuższy okres lub już na stałe.

dowód opłaty za wniosek 340 zł (pobyt czasowy), 640 zł (pobyt stały)

Dodatkowo do wniosku o pobyt stały należy dołączyć poza wymienionymi wyżej dokumentami:

zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Takie zaświadczenie wydaje Urząd Skarbowy odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania, wydaje się go od ręki jeśli oczywiście nie ma zaległości w zobowiązaniach podatkowych

dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt w Polsce. Nieprzerwany pobyt w Polsce oznacza, że żaden pobyt poza granicami kraju nie przekroczył jednorazowo 6 miesięcy, a łącznie w okresie uprawniającym do wnioskowania o pobyt stały nie był dłuższy niż 10 miesięcy.Gdzie złożyć wniosek?

Najlepszą opcją jest złożenie wniosku osobiście w siedzibie urzędu. Aby to zrobić trzeba umówić się telefonicznie na odpowiedni dzień i godzinę. Tutaj od razu przyda wam się mnóstwo cierpliwości, po pierwsze żeby dodzwonić się na infolinię gdzie prowadzone są zapisy, a po drugie żeby doczekać się wolnego terminu na złożenie wniosku. My czekaliśmy miesiąc na najbliższy wolny termin. Mimo to jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż, praktykowane kilka lat temu stanie w kolejce do urzędu po numerek a później spędzanie tam całego dnia albo co gorsza odchodzenie w kwitkiem bo 10 minut po otwarciu urzędu brakowało już numerków. Teraz z umówionym wcześniej terminem załatwia się wszystko w 20 minut.

Uwaga! Od lutego 2018 roku, nie ma już zapisów telefonicznych. W Wydziale Spraw Cudzoziemców w Warszawie obowiązują zapisy przez formularz internetowy. Możecie dokonać go tutaj. Pamiętajcie jednak, że tak czy inaczej czas oczekiwania na najbliższy wolny termin wynosi ok. miesiąca. Warto więc przygotować wszystko wcześniej i jak najszybciej zarezerwować termin.

Złożenie wniosku w urzędzie ma sporo plusów, wniosek zostanie od razu sprawdzony przez urzędnika i w przypadku jakiegokolwiek braku czy błędu będzie można coś poprawić. Dodatkowo na miejscu zostaną pobrane odciski palców i otrzyma się wydrukowaną informację z terminem podjęcia decyzji oraz z pouczeniem. Będzie więc od razu wiadomo kiedy można spodziewać się decyzji. Co więcej, dostaniecie też login i hasło do strony internetowej gdzie na bieżąco można śledzić status wniosku.

Jeśli wniosek i resztę dokumentów wyślecie pocztą lub złożycie w innym urzędzie dostaniecie wezwanie na złożenie odcisków palców i jeśli zajdzie taka potrzeba wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku (kiedy zabraknie jakiegoś dokumentu lub kiedy będzie we wniosku jakiś błąd), trzeba będzie też sprawdzić oryginał paszportu, tak więc dużo zachodu. Myślę, że dużo łatwiej jest od razu złożyć dokumenty w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Jeśli nie macie jednak takiej możliwości, tutaj sprawdzicie gdzie jeszcze w województwie mazowieckim możecie złożyć dokumenty.

Jak wypełnić wniosek?

Poza instrukcją dołączoną do wniosku zawsze mieliśmy dużo wątpliwości co do niektórych punktów aplikacji.

Imię i nazwisko

To nie żart, z egipskim systemem nadawania imion i nazwisk jest to nie lada problem. We wniosku pojawia się oddzielna rubryka na imię, imię poprzednie, nazwisko i nazwisko poprzednie i nazwisko rodowe. Przy składaniu któregoś wniosku pani przyjmująca dokumenty uświadomiła nas, że wpisać trzeba tak jak jest w paszporcie, a w egipskim akurat wszystko widnieje pod kategorią „name”, tak więc wszystkie 5 członów imienia i nazwiska we wniosku wpisujemy w rubryce imię. Pozostałe zostawiamy puste.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski

Należy wymienić wszystkie pobyty na terenie kraju, te które objęte były wizą oraz te na które była już wydana karta pobytu. Trzeba wskazać daty pobytu oraz podstawę pobytu czyli właśnie czy była to wiza czy zezwolenie na pobyt.

Aktualny pobyt na terytorium Polski oraz jego cel

Tutaj właśnie należy wpisać, że celem pobytu jest pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski bo na tej podstawie chcemy uzyskać pobyt.

Data ostatniego wjazdu na terytorium Polski

Odwieczny problem czy wpisać datę przeprowadzki do Polski, czy datę powrotu z ostatniej podróży, czy brać pod uwagę wyjazdy autobusem i autem, w końcu nie ma po nich śladu w paszporcie? Wpisać trzeba ostatni wjazd na terytorium kraju bez względu na transport jakim się poruszaliśmy. Data powinna też zgadzać się z wymienianymi w kolejnym punkcie podróżami zagranicznymi.

Podróże zagraniczne cudzoziemca w ciągu ostatnich 5 lat

Trzeba wymienić wszystkie wyjazdy łącznie z datami pobytu oraz krajem w którym się przebywało. Tutaj właśnie data ostatniego wjazdu na terytorium kraju powinna się zgadzać z datą powrotu z wyjazdu.

Uzasadnienie wniosku (pobyt stały)

Czyli dlaczego aplikujecie o zezwolenie na pobyt stały? Można wpisać informację, że cudzoziemiec pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski od ponad 3 lat, że pracuje w Polsce itd.

Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania oraz ubezpieczenie (pobyt czasowy)

Jeśli jest to kolejna karta i cudzoziemiec pracuje wystarczy wpisać, że środki finansowe posiada z tytułu umowy o pracę, a ubezpieczenie opłacane jest przez pracodawcę. Jeśli jest to pierwsza karta i cudzoziemiec przebywa w Polsce na wizie, można wpisać, że pozostaje na utrzymaniu małżonka/i lub środki finansowe to jego oszczędności, a ubezpieczenie ma wykupione na okres ważności wizy.Ile czeka się na decyzję?

Czas rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy to 2 miesiące a na pobyt stały 3 miesiące. Często trwa to jednak dłużej. W Warszawie wniosków jest mnóstwo i nic dziwnego, że wszystko się przedłużaj.

My wniosek o pobyt stały złożyliśmy w pierwszych dniach sierpnia, decyzja miała zostać wydana ostatniego dnia listopada. Co ciekawe wtedy wydanie decyzji o pobyt stały zajmowało tylko 90 dni, a nam i tak policzono 120.

Nie liczcie jednak na to, że decyzję poznacie dokładnie tego dnia, który widnieje na pouczeniu otrzymanym przy składaniu wniosku. Doliczcie do tego przynajmniej tydzień, tak było w naszym przypadku. Co prawda status wniosku sprawdza się na stronie internetowej, ale to wcale nie oznacza, że pojawia się on tam od razu. Jakiś tydzień po terminie pojawiła się u nas informacja, że decyzja jest do odbioru w urzędzie, a kilka dni później mąż dostał sms z dokładną data i godzina odbioru karty i decyzji. Ta informacja pojawiła się też później na stronie. W połowie grudnia odebraliśmy kartę i decyzję pozytywną, tak więc od momentu złożenia wniosku do odbioru karty minęło 4,5 miesiąca.

Jeśli na stornie jest informacja o odbiorze decyzji w urzędzie to jest to decyzja pozytywna, ponieważ odmowy wysyłane są ciągle pocztą. Sms-em na numer podany we wniosku przyjdzie wiadomość o dokładnej dacie odbioru karty. Przed odbiorem pamiętajcie o uiszczeniu opłaty za wydanie karty: 50zł w przypadku i czasowej i stałej.

Na jak długo wydawana jest karta?

Obecnie zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest na maksymalnie 3 lata. Z tego co zauważyłam pierwszą kartę wydaje się zazwyczaj tylko na rok, ze względu na zwykle krótki staż małżeństwa. W wyjątkowych przypadkach jest to więcej niż rok. Druga karta natomiast wydawana jest już na dłużej, zazwyczaj od razu na 3 lata.

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na okres 10 lat, co oznacza, że po 10 latach należy jedynie wymienić kartę tak jak wymieniamy dowody osobiste. Nie trzeba po raz kolejny składać wniosku i przechodzić wszystkich procedur. Tak wiec właściwie zezwolenie wydawane jest na zawsze o ile powód dla którego zostało ono wydane się nie zmieni czyli np. w przypadku zezwolenia wydanego ze względu na ślub z obywatelem Polski nie dojdzie do rozwodu.

Przesłuchania i kontrole

Największy koszmar i najsławniejsza część wnioskowania o pobyt. Na pouczeniu, które dostajecie przy złożeniu wniosku pojawia się informacja, że urząd wysyła zapytanie do innych organów czy pobyt cudzoziemca nie zagraża państwu. Co za tym idzie można spodziewać się w domu kontroli policji, straży granicznej oraz ABW.

Przy pierwszej karcie ponoć ktoś był i o nas pytał, ale nikogo nie było w domu tak więc wypytywali tylko sąsiadów o to czy faktycznie mieszkamy w miejscu które podaliśmy na wniosku. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć czy była to policja czy straż graniczna. Przy drugiej karcie ponownie była jakaś kontrola i ponownie nikogo nie zastali i skończyło się na wypytaniu sąsiadów. Przy stałej karcie nie było nikogo, a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Czy fakt, że nigdy nas nie zastali w domu wpłynął na decyzję? Nie. Zresztą byłoby to bardzo dziwne, kontrola potrafi pojawić się o godzinie 12-13, kiedy normalny człowiek wtedy pracuje. Nic dziwnego, że nigdy nas nie zastali.

Przesłuchania

Urząd ds. Cudzoziemców w procesie podejmowania decyzji często wzywa cudzoziemca oraz jego małżonka/ę na przesłuchanie. Należy stawić się na nim o wyznaczonej godzinie danego dnia razem z tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy, który dobrze zna język, nie jest wymagany tłumacz przysięgły.

Z moich obserwacji wynika, że przy pierwszej karcie pobytu zawsze jest przesłuchanie. Przy kolejnej rzadko kiedy, a przy stałej ponownie wzywają na przesłuchanie. My mieliśmy przesłuchanie tylko raz, przy pierwszej karcie pobytu. Przy drugiej ani stałej karcie już nie. Muszę przyznać że jesteśmy jedyni wśród znajomych, którzy nie mieli przesłuchania do stałej karty pobytu. Za każdym razem kiedy kogoś pytam to przy stałym zezwoleniu wszyscy mieli przesłuchanie.

Jak wygląda przesłuchanie?

Byliśmy razem tylko na jednym, ale ja kilkakrotnie byłam na takich przesłuchaniach ze znajomymi jako tłumacz. Były to przesłuchania przy zezwoleniu na pobyt czasowy i stały. Pytania zawsze się powtarzały i były całkiem podstawowe. Pytano przykładowo o to kiedy i gdzie się poznaliście, kiedy wzięliście ślub, kto był na ślubie obecny, kim byli świadkowie, gdzie mieszkacie, jakiego koloru jest wasz dom, z kim jeszcze mieszkacie, jak mają na imię poszczególni członkowie rodziny, co robiliście dzisiaj rano, co jedliście na śniadanie, co robiliście w ostatni weekend, o której godzinie zaczynacie i kończycie pracę lub zajęcia na uczelni, gdzie każde z was pracuje, jak dojeżdżacie do pracy. Wiele kolejnych pytań zależy od udzielonych odpowiedzi oraz od czasu kiedy jest przesłuchanie. Nasze pierwsze było jakiś miesiąc po Świętach Bożego Narodzenia więc pytano nas o to ile mieliśmy w domu choinek, kto je ubierał i jakie jeszcze mieliśmy ozdoby świąteczne.

Czasem pojawiają się pytania absurdalne np. o kolor szczoteczki do zębów albo o to ile płacicie rachunku za prąd. To takie rzeczy, z którymi pary polsko-polskie mają pewnie problemy bo zazwyczaj to jedna osoba zajmuje się opłacaniem rachunków. Zdarza się też, że pytania są dosyć osobiste, nas na przykład pytano jak wyglądały nasze zaręczyny. Niby nic a jednak ja uznałam, że nie jest to rzecz, którą chcę dzielić się z urzędnikiem, więc odpowiedziałam na to pytanie bardzo ogólnie.

Słyszałam też, że ostatnio w urzędach proszą o dostarczenie dowodów na trwałość związku, np. zdjęć. Nas nigdy o coś takiego nie proszono i jeśli ktoś by spróbował to na pewno odmówiłabym, ponieważ jest dosyć nietaktowne. Nie ma obowiązku pokazywać swoich prywatnych zdjęć w urzędzie po to żeby udowodnić jak długo jesteśmy razem.

Przesłuchanie ma na celu sprawdzić czy się znacie i tym samym czy nie jest to małżeństwo tylko dla papierów. Pytania nie są trudne i jeśli mieszkacie razem i znacie się od dłuższego czasu to nie będziecie mieli problemów. Jeśli jakaś odpowiedź nie będzie się zgadzać to też nie zaważy od razu na decyzji. Czasem są to pytania o rzeczy, które ciężko zapamiętać. Nas przykładowo pytali o to w jakich godzinach mam zajęcia na uczelni, co było dosyć problematyczne bo były akurat ferie, poza tym codziennie zaczynałam i kończyłam w innych godzinach i sama nie mogłam sobie przypomnieć, a co dopiero mąż.

Pamiętajcie żeby odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą. Szczere i prawdzie odpowiedzi i nie macie o co się martwić.

Do czego przydaje się karta?

Karta pobytu jest niewątpliwie niezbędna aby cudzoziemiec mógł prowadzić w Polsce normalne życie i tutaj mieszkać. Karta wydawana dla małżonka/i obywatela Polski daje mu również możliwość podjęcia pracy bez konieczności załatwiania kolejnego pozwolenia. Jest to bardzo duże ułatwienie. Dodatkowo karta pobytu pozwala na podróżowanie o krajach strefy Schengen bez konieczności aplikowania o wizę. Stała karta pobytu daje oprócz tego jeszcze wygodę i pozwala uniknąć stresu i problemów przy aplikowaniu o kolejne zezwolenie. Na 10 lat jest spokój i nie trzeba się niczym martwić.

Bardzo dużo czasu zajęło mi przygotowanie tego tekstu, ale mam nadzieję, że będzie przydatny dla wielu osób. Artykuł napisany jest na podstawie naszego osobistego doświadczenia. Nie pracujemy w Urzędzie Wojewódzkim, nie mamy tam żadnych kontaktów, w żaden sposób nie pośredniczymy w zdobywaniu zezwoleń na pobyt w Polsce. Nie potrafimy więc odpowiedzieć na pytania ile jeszcze będziesz czekać na decyzję ani czy twoja decyzja będzie pozytywna. To nie zależy od nas, a od urzędu.


62 Comments

 1. Witam
  A jeśli małżeństwo przechodzi kryzys i nie mieszka razem. Ale związek nie jest fikcją. Trwa już 9 lat i jest z tego związku dwójką dzieci to czy można składać o kartę na pobyt stały czy nie ma szans i trzeba razem mieszkać obecnie? Dodam, że wcześniejsze 2 decyzję były na pobyt czasowy i obie w związku na małżeństwo, a wcześniejsze że względu na studia.

 2. Dzień dobry
  Mam pytanie odnośnie pobytu stałego, a mianowicie ile razy można składać taki wniosek?

 3. Też tak właśnie myślę. Z resztą już mieliśmy taką sytuację że sąsiedzi nagadali różnych rzeczy i musieliśmy stawić się na przesłuchaniu. Ale wszystko było dobrze.
  Zawsze wolę się upewnić i się nie przejmować za bardzo.
  Dziękuję za odpowiedz.

 4. Witam. Przeczytałam Pani wpis i bardzo mi się spodobał. Pomoże mi i mężowi bo będziemy składać wniosek o pobyt stały aby dobrze go uzupełnić.
  Mamy za sobą już dwie karty pobytu, przesłuchania i kontrole straży ale teraz znów najbardziej się boję tej kontroli. I tutaj chciałam zapytać czy jeśli w domu gdzie mieszkamy ktoś nie będzie dobrze mówił o mężu to czy to wpłynie jakoś negatywnie na decyzję? Bardzo się tym martwię. Zawsze może się znaleźć ktoś kto chce zaszkodzić i chciałabym mieć pewność i się tym nie denerwować.
  Pozdrawiam.

  1. Author

   Niestety pewności nigdy nie ma bo to zależy od tego kto kontroluje i co o danej osobie się powie. Ale jeszcze nie słyszałam o przypadku, żeby odmówiono pobytu cudzoziemcowi ze względu na to, że jedna osoba powiedziała coś złego na jego temat. Czasem się zdarza, że sąsiedzi powiedza coś nieprzychylnego, ale na szczęście nie jest to jedyna rzecz brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji ?

 5. Bardzo przydatny artykuł. Moje pytanie dotyczy wyjazdu do Egiptu na Karcie czasowego pobytu. Ile czasu max można przebywac w Egipcie, żeby móc legalnie wrócić do Polski.

  1. Author

   Mileno, z tego co wiem to nie ma żadnego limitu ile maksymalnie można przebywać poza granicami Polski. Dopóki karta pobytu jest ważna, to można do Polski wrócić. Problem natomiast pojawi się przy wnioskowaniu o pobyt stały. Tam trzeba wykazać, że ma się nieprzerwany pobyt w Polsce, a za pobyt nieprzerwany uznaje się taki, który “nie przekroczył jednorazowo 6 miesięcy, a łącznie w okresie uprawniającym do wnioskowania o pobyt stały nie był dłuższy niż 10 miesięcy”. Liczą się tutaj stemple w paszporcie i jeśli cudzoziemiec przekroczy ten limit to nie otrzyma zezwolenia na pobyt stały.

 6. Witam . Mieszkam od 4 lat w Niemczech razem z dwójka dzieci , mam stałą pracę. Poznałam tutaj egipcjanina którego poślubiłam w 2018r , ślub był w ambasadzie egipskiej w Düseldorf. Teraz chciałabym sie dowiedzieć co mam zrobić , żebym mogła z mężem pojechać do Polski . Proszę o pomoc , bo nie wiem od czdgo mam zacząć. Czekam na email [email protected]. z gory dziekuje.

  1. Author

   Jeśli mąż ma kartę pobytu w Niemczech to bez problemu możecie przyjechać do Polski, ponieważ obydwa kraje są w strefie Schengne i można miedzy nimi podróżować posiadając zezwolenie na pobyt któregoś z tych państw 🙂

 7. Dzień dobry,
  mam pytanie dotyczące formy przekazywania decyzji. Mój znajomy aplikował o kartę pobytu w maju, przewidywany termin decyzji to sierpień, jednak dopiero od 2/3 tygodni na stronie internetowej widnieje informacja, że decyzja jest już podjęta i musi oczekiwać na sms, mail lub list. Wczoraj dostał awizo. Czy decyzja przekazana w promie listownej zawsze oznacza decyzje negatywną?

  1. Author

   Niestety nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Do tej pory wśród naszych znajomych wszyscy byli informowani o decyzji przez wiadomość SMS i od razu wysyłano im termin odbioru karty. Nikt akurat nie dostał decyzji odmownej. Wydawało mi się, że decyzje odmowne wysyła się właśnie pocztą, ale biorąc pod uwagę różnice między urzędami w różnych województwach oraz dużą liczbę wniosków, nie musi to być wcale reguła. W każdym urzędzie forma doręczania decyzji może wyglądać trochę inaczej.

   1. Bardzo dziękuje za tak szybką odpowiedź 🙂 Kolega jest studentem ostatniego roku i denerwuje się, że może nie skończyć szkoły z powodu właśnie odmowy. Dodam tylko, że aplikował w Warszawie.

    1. Author

     Jeśli Warszawa to tak jak mój mąż i większość naszych znajomych. Pamiętajcie jednak, że od każdej decyzji możecie się odwołać. Są na to zdaje się dwa tygodnie od doręczenia decyzji. Jeśli będzie odmowa to sprawdźcie dlaczego i niech kolega się odwołuje. Może będzie trzeba dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty.

  1. Author

   Jesteśmy aktualnie w podróży poza Polską. Skontaktuj się z nami poprzez formularz na stronie lub mailowo na: [email protected]

 8. KatKa czy mogę Cię prosić o kontakt? Chcemy złożyć z partnerem taki wniosek po raz pierwszy, ale mam mnostwo pytan w zwiazku z tym. Moj mail: [email protected].
  Dziękuję ?

 9. Witam
  Bardzo proszę o informacje. Na decyzje o pobyt czasowy się czeka 90 dni. Czym to się udowodnia ? Jaki dokument potwierdza tą informację?

  1. Author

   Na decyzję o zezwolenie na pobyt czasowy czeka się 6o dni. Takie informacje można znaleźć na stronie odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Tam też znajduje się informacja o artykule kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje jakie czynności wliczają się do tego terminu (art. 35 § 5 Kpa).

 10. Hello polegytravels, i want to ask a question. now it’s published on the official web site of mazowieckie.pl that booking should be done through online calendar, However the calendar is not showing any available dates at all!!. it always show “no available dates”… what are the alternatives to submit the application? can i just go in the morning and submit it without booking? by the way even phone call appointments are cancelled as well.

  1. Author

   The dates are booked usually one month in advance. You can wait to book one then or check the website https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cz/praca-i-pobyt/14845,Gdzie-moge-zlozyc-wniosek.html to see where else you can submit your application. There are other offices in Warsaw where you can do that (for example in Plac Bankowy), however there your documents won’t be checked with the original papers (passport for example). Also, you will have to go to the office anyway to leave your fingerprints. I believe it’s easier to do it altogether after booking an appointment onilne in Wydział Spraw Cudzoziemców. You can also send your documents by post.

 11. Dzień dobry ?
  Przede wszystkim bardzo dziękuję za artykuł, szkoda, że nie znalazłam go wcześniej! Ale część o pytaniach i ogólnie spotkaniu w Urzędzie i wizycie Straży dodała mi otuchy, bo to teraz przede mną.
  Składaliśmy w październiku z chłopakiem dokumenty w sprawie karty pobytu. Jako powód jej wydania zaznaczyliśmy konkubinat, związek partnerski, zresztą tak nam doradził urzędnik. Nie jesteśmy małżeństwem i na razie nie planujemy ślubu, na pewno nie chcemy go brać tylko dlatego, żeby było łatwiej z papierami, to w końcu ma być nasza decyzja i chwila. Ale tutaj właśnie moje pytanie – czy spotkała się Pani z pozytywnymi decyzjami w takich sytuacjach (związek, a nie małżeństwo) ? Ostatnio parę osób mnie wyśmiało, żebyśmy nawet nie liczyli na pozytywną decyzję, że na pewno się nie uda, bo niektóre małżeństwa dostają odmowy, to co dopiero jakiś tam zwykły związek.. Jesteśmy razem od 3 lat, mieszkamy od mniej więcej roku.
  W końcu teraz dostaliśmy zaproszenie na spotkanie w Urzędzie (hura!) i chciałam się również dopytać o tłumacza – mój chłopak jest Serbem, ale porozumiewamy się po angielsku – czy tłumacz musi tłumaczyć na ojczysty język, czyli w tym wypadku serbski, czy może to być angielski?
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  1. Author

   Chyba nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby aplikacja o zezwolenie na pobyt była że względu na związek partnerski. Zawsze były studia/praca + związek. Ale jeśli mam być szczera to nigdy nie słyszałam też o przypadku żeby odmówiono pobytu mężowi/żonie! Chyba musiałaby ta osoba być na czarnej liście wszystkich służb 😉 Naprawdę nie spotkałam się z taką sytuacją. Nie oceniałabym też tak szybko, że nie ma szans. Każdy ma tutaj inną sytuację, liczy się oczywiście dotychczasowy pobyt cudzoziemca w Polsce, czy pracował czy nadal pracuje, czy są jakiekolwiek inne okoliczności przyznania zezwolenia na pobyt 🙂

   Co do przesłuchania to tłumacz musi być z języka który partner zna w takim stopniu aby zrozumieć pytania i potrafić odpowiedzieć 🙂 Jeśli lepiej czuje się ze swoim językiem ojczystym to można zabrać tłumacza tego języka, ale nie jest to wymogiem. Angielski wystarczy 🙂

  2. Karolina, mam nadzieję, że macie już pozytywną decyzję, ale jeśli nie to chciałam Ci tylko powiedzieć, że ja jestem takim przypadkiem. Składaliśmy 2 razy wniosek o pobyt z uwagi na związek partnerski i za każdym razem dostaliśmy decyzję pozytywną (pierwszy na rok, drugi na 3 lata). W pierwszym pisaliśmy dokładnie o czym piszesz, że chcemy być razem, ale nie będziemy brać ślubu tylko dla dokumentów. W drugim mieliśmy już co prawda plany na małżeństwo, ale miało się ono odbyć dopiero po składaniu wniosku więc decyzja znowu była wydana z uwagi na konkubinat, a nie małżeństwo. Więc tak: da się! Nie słuchaj znajomych, trzymam za Was kciuki ? Powodzenia!

   1. Hej KatKa, czy mogłabym prosić o kontakt? E-mail: [email protected]. Chciałam się dowiedzieć jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o pobyt z uwagi na związek partnerski?

 12. Witam , co znaczy dokumenty potwierdzajace nieprzerwany pobyt w Polsce? Gdzie je załawić?

  1. Author

   Chodzi o dokument, który potwierdzi, że dana osoba nie opuściła Polski na dłużej niż wskazane w wymaganiach o otrzymanie zezwolenia na pobyt stały. Najprościej dostarczyć kopię paszportu gdzie ma się wszystkie pieczątki wjazdowe i wyjazdowe z kraju. Chyba, że dana osoba posiada inne dokumenty, które potiwerdzą te informacje 😉

 13. Witam, zamierzam się pobrać z obywatelem Egiptu, ślub cywilny odbędzie się w Kairze. Po ślubie chcielibysmy udać się do Polski i tam zamieszkać ponieważ spodziewamy się dziecka. Czy w tej sytuacji możliwe jest ubieganie się w Egipcie o zezwolenie przyjazdu na kartę pobytu w celu połączenia się z rodziną ? Czy musi on ubiegać się o wizę Schengen, a później o kartę pobytu będąc już w Polsce? Znalazłam informacje,ze możemy się starać o kartę pobytu będąc poza granicami RP,ale nie wiem na ile ta informacja jest prawdziwa. Z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź.

  1. Author

   Justyno, możliwość aplikowania o kartę pobytu będąc poza granicami Polski istniała kilka lat temu. Od jakiegoś czasu już nie ma takiej możliwości i wniosek można złożyć jedynie przebywając już w Polsce. Najpierw więc powinniście postarać się o wizę i zanim wygaśnie ważność, złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały. Pozdrawiam 🙂

 14. Super się czytało. Dzięki za artykuł. Niebawem maz będzie wnioskował o drugą kartę pobytu no i znowu stres ? Mamy półroczną córeczkę , mam nadzieję że nie będą nas ciągać na przesłuchanie ?

  1. Author

   Bardzo możliwe, że nie 😉 Nam udało się drugą kartę czasową i pobyt stały dostać bez przesłuchania, więc jest to możliwe. W każdym razie życzę powodzenia i wytrwałości, wiem jakie męczące jest to załatwianie 😉

 15. Super artykuł, lepszy niż informacje na stronach Urzędu ds. Cudzoziemców ? zapisałam sobie na przyszłość, bo też będę przez to przechodzić ?

  1. Author

   Cieszę się, że Ci się przydał 🙂 Powodzenia w załatwianiu formalności 🙂

 16. Dziękuję za odpowiedź ? Właśnie sama rezerwacja jest banalnie prosta, ponieważ potrzebne jest jedynie jego imię i nazwisko plus data urodzenia i narodowość oraz numer telefonu, na który przyjdzie sms potwierdzający. Moje województwo niestety jest dość małe i tylko jeden urząd zajmuje się wnioskami

 17. Dzień dobry,
  Ja z kolei mam pytanie o rezerwację wizyty w urzędzie wojewódzkim przez system online. Chcemy się starać o pierwszy pobyt czasowy. Do wyjazdu jeszcze 2 miesiące, ale w systemie miejsca strasznie szybko znikają (już 2.lutego nie było miejsc na luty i połowę marca…). Czy możemy zarezerwować termin wizyty przed wyjazdem męża z Egiptu? Nie wpłynie to np.na unieważnienie czy anulowanie jego wizy? Tego niestety obawiam się najbardziej… Jednocześnie boję się, że jeśli będziemy czekać do ostatniej chwili, to nie znajdziemy dla niego wolnego terminu..
  Chciałabym jeszcze zapytać czy można składać dokumenty w innym województwie niż właściwe zamieszkania.
  Pozdrawiam ?

  1. Author

   Zarezerwowanie terminu na pewno nie wpłynie na anulowanie wizy 🙂 Pytanie tylko czy faktycznie da się zarezerwować termin wcześniej? Widzę, że teraz właśnie rezerwuje się wizyty online, ja musiałam jeszcze załatwiać to telefonicznie i wtedy nie było takiej możliwości. Zawsze padło pytanie czy mąż już przebywa na terenie Polski. Jeśli w formularzu internetowym nie ma żadnych przeciwwskazań, to myślę, że można zarezerwować termin. Zazwyczaj poza samym Urzędem ds. Cudzoziemców w większych miastach można składać wnioski również w innych urzędach. Na wypadek gdyby nie udało się z terminem, zobacz czy w twoim województwie jest taka możliwość.
   Co do wniosku składanego w innym województwie to z tego co się orientuję, trzeba złożyć wniosek w województwie, w którym się mieszka. Dla pewności oczywiście spróbuj dopytać w urzędzie 🙂 Coś mogło się zmienić w tej kwestii 🙂

 18. Witam mam taki sam problem .jestem obywatelka polski i jestem zamezna z albanczykiem.staram sie dla niego o karte tymczasowa wniosek zlozony byl 7.09.2017. A po dwoch miesiaca dostalismy powiadomienie zeby zlozyc odciski palcow .po paru dniach dostalam zawiadomienie o decyzji 10 .01.2018 . Bylam w urzedzie i powiedzialam co dalej bedzie (dodam jeszcze ze nie bylam na przesuchani ).pozniej po paru dniach dostalam kolejny list o przeduzeniu daty decyzji na 10.03.2018. Czy mam sie czyms martwic czy to tak trwa.mowili mi w urzedzie ze to trwa 6 miesiecy od zlozenia wniosku i niektorzy ze od zlozenia odcisko palow trwa 6 miesiecy prosze o pomoc

  1. Author

   Witaj Magdaleno,
   Jeżeli termin wydania decyzji się przedłużył to pewnie jest po prostu za dużo wniosków i urząd się nie wyrobił w terminie. Ostatnio coraz częściej słyszę o przedłużeniu terminu wydania decyzji. Myślę, że to nic złego, tylko będziecie musieli dłużej poczekać.
   Pozdrawiam

 19. Witam serdecznie, nie wiem co się dzieje z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Jeszcze na początku pazdżernika złożyłam wniosek o pobyt stały. Mam pieczątkę inspektora o złożeniu wniosku, ale do dnia dzisiejszego nie dostałam żadnej informacji z urzędu. Żadnego pisma. Kiedy po raz pierwszy oraz drugi składałam dokumenty na kartę czsowego pobytu, to zawsze otrzymywałam list z nazwiskiem inspektora oraz przewidywalną datę wydania decyzji lub pismo o przedłużeniu terminu. A w tym przypadku brak informacji ze strony Urzędu. Już się zaczynam martwic czy nie zostawili mój wiosek bez rozpatrzenia?! Chociaż składałam wniosek razem z mężem osobiście. Straż graniczna tez jeszcze nie przyjeżdżała. Coś dziwnego.

  1. Author

   Myślę, że teraz po prostu wszystko dłużej trwa. My zawsze przy składaniu dokumentów dostawaliśmy informację kiedy będzie decyzja i zgadzało się to ostatecznie z terminem wydania decyzji. Wydaje mi się, że teraz jest coraz więcej wniosków i dlatego są takie opóźnienia. Rok temu mąż na początku sierpnia złożył wniosek o pobyt stały i dopiero w grudniu była decyzja, czyli po 4 miesiącach… Dodam, że to w urzędzie w Warszawie. Nie wydaje mi się, żeby mieli zapomnieć o Pani sprawie, na pewno jest w toku. Po prostu mają pewnie opóźnienie z przekazywaniem informacji. W zeszłym roku przy wniosku o pobyt stały na przykład nie było u nas nikogo ze straży granicznej, w ogóle nie mieliśmy żadnej kontroli czy nawet przesłuchania w urzędzie. Tak więc to jeszcze nie musi być niepokojące 🙂 Nie pozostaje nic innego jak dzwonić i pisać maile do urzędu, aż odpowiedzą lub przyjdzie jakaś wiadomość 🙂 Pozdrawiam i mam nadzieję, że jednak decyzja będzie szybko i pozytywna 🙂

 20. Dzień dobry,
  Czy wie Pani może czy jeżeli obecnie przebywam za granicą, studiuję i pracuję, ale planuje po studiach (lato) powrót do Polski. Planuje również z żoną ślub kościelny w Polsce to czy byłaby możliwość aby ona na czas przygotowań do ślubu i dalsze życie w Polsce otrzymała bez problemowo zezwolenie na pobyt czasowy? Małżeństwo cywilne zawarliśmy w jej kraju pochodzenia (Chiny). I czy przesłuchania sa również obowiązkowe przy pierwszym pozwoleniu na pobyt? Po prostu chcielibyśmy uniknąć sytuacji, że cała ceremonie i przygotowania trzeba by było odwoływać przez braki wizowe czy brak zezwolenia.
  Szczęśliwego nowego roku i pozdrawiam serdecznie ?

  1. Author

   Michale, kartę czasowego pobytu można uzyskać jedynie przebywając już w Polsce, a rozumiem, że Ty z żoną przebywacie za granicą? Pierwszym krokiem w takim razie jest załatwienie dla żony wizy a jak już będziecie w Polsce to możecie od razu złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy czyli czasową kartę pobytu. Przy pierwszej karcie chyba wszyscy są wzywani na przesłuchanie, ale nie macie się czym martwić. To raczej standardowa procedura, nie ma ona na celu pogorszyć waszej sytuacji. Z moich obserwacji wynika, że tylko w krajnych przypadkach odmawia się zezwolenia na pobyt małżonkowi/małżonce obywatela Polski. Myślę, że w takim razie najlepiej postarać się o wizę, na miesiąc czy chociaż 2 tygodnie i zaraz po przylocie do Polski złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt 🙂 No a wtedy możecie oczywiście przygotowywyać swój drugi ślub 🙂
   Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to daj znać, jeśłi będę umiałą to pomogę 🙂
   Pozdrawiam i szczęśliwego Nowego Roku 🙂

 21. Witam,
  mam pytanie, jesli moja zona przebywa w Polsce na podstawie wizy 90 dni, i caly czas czekamy na decyzje o przyznaniu jej karty pobytu czasowego, to czy zona moze opuscic terytorium Polski w tym czasie (po uplywie 90 dni) nastepnie wrocic do Polski i oczewkiwac dalej na decyzje ? Czy na granicy moga pojawic sie jakiekolwiek problemy ?
  dziekuje bardzo i pozdrawiam

  1. Author

   Niestety nie ma takiej możliwości. Żona powinna dostać w urzędzie specjalny stempel w paszporcie, który w momencie kiedy skończy się wiza będzie ją uprawniał do legalnego pobytu w Polsce, aż do wydania decyzji. Czy ma już taki stempel? Jeśli nie, to dopilnujcie koniecznie. Ten stempel potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt i zapewnia legalny pobyt w Polsce od momentu wygaśnięcia wizy aż do otrzymania decyzji, jednak nie uprawnia do podróżowania. Żona będzie mogła wyjechać z Polski, jednak wrócić już nie.

 22. A jak wyglądają kolejne kroki po przesłuchaniu i ile potem moja do decyzji? Chodzi mi o pierwszy pobyt czasowy.

  1. Author

   Wszystko zależy od tego kiedy jest przesłuchanie. Nie ma reguły. Na wydanie decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy czeka się 90 dni, przesłuchanie może być po 50 dniach jak i po 80. Decyzja powinna być wydana do daty podanej na dokumencie otrzymanym przy składaniu dokumentów. To takie pouczenie zawierające numer sprawy oraz, między innymi, datę wydania decyzji.

 23. Jestesmy w identycznej sytuacji. Wniosek zlozony w maju. Termin na wydanie decyzji 13.11.2017 jednak do dzisiaj nie zostala podjeta decyzja. W aplikacji dane aktualizowane z ogromnym opoznieniem. Bede wdzieczna za kontakt w tej sprawie na maila [email protected]. kestem ciekawa czy w Pana sprawie cos sie ruszylo.
  Pozdrawiam serdecznie

 24. witam ponownie i ślicznie dziękuję za informację ?
  Zastanawia mnie informacja która zawarta jest w ostatnim punkcie na stronie WSC na loginie narzeczonej o wydaniu decyzji, jak by Pani to zinterpretowała???dzisiaj mamy już 26-11-2017 i powinna być inna data wydania decyzji lub powód opóźnienia z wydaniem tej decyzji. ta data 20-11-2017 na stronie WSC widnieje od połowy Września.
  Wniosek WSC-II-E……….
  1. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU 31.05.2017 08:55
  6. DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA (dokumenty zostały uzupełnione właśnie w tamtym tygodniu )

  TRWA OPINIOWANIE I WERYFIKACJA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW. PRZEWIDYWANY TERMIN WYDANIA DECYZJI 20.11.2017.

  Z poważaniem.
  Krzysztof

  1. Author

   Krzysztofie, w takim razie wygląda na to, że decyzja może być już gotowa tylko jeszcze nie zostaliście o tym powiadomieni. Decyzje pozytywne odbiera się w urzędzie osobiście razem z wydaną już kartą pobytu, natomiast decyzje odmowne są wysyłane pocztą. W obydwu przypadkach zajmuje to dodatkowy tydzień lub dwa. Kiedy składaliśmy wniosek w zeszłym roku, informacja na stronie interentowej dotycząca gotowej decyzji pojawiła się dopiero tydzień po wyznaczonym terminie, a po półtora tygodnia mąż dostał smsa z terminem odbioru decyzji i karty. Także od tego terminu na pouczeniu do faktycznego odbioru karty minęły jakieś trzy tygodnie. To takie orientacyjne terminy na przekazanie informacji. Jeśli coś jeszcze sie przedłuża i po dwóch tygodniach nie dostajecie informacji na stronie ani wiadomości sms, urząd powinien was poinformować o nowym przewidywanym terminie. Mam nadzieję, że nie potrwa to jednak długo. Wiem ile stresu kosztuje takie czekanie 😉

 25. Witam, mam pytanie, mam być tłumaczem z języka arabskiego na język polski na jednym z takich przesłuchań. Czy pytania są trudne? wymagające znajomości słów związanych z urzędem? czy student arabistyki poradzi sobie z takim zadaniem ?
  pozdrawiam

  1. Author

   Zazwyczaj są pytania o proste, codzienne rzeczy, z kim i gdzie mieszkasz, co jadłeś na śniadanie, co robiłeś w ostatni weekend, gdzie ostatnio podróżowałeś/aś. Myślę, że bez problemu sobie poradzisz 🙂 Byłam kilka razy również jako tłumacz na takim przesłuchaniu (hiszpański) i raz zaskoczyło mnie pytanie, zapytano dziewczynę czemu nie pracowała przez ostatnie kilka miesięcy, a ona wytłumaczyła, że chorowała i miała operację. No i niestety, traf chciał, że po raz pierwszy słyszałam wtedy nazwę tej choroby. Nie byłam w stanie przetłumaczyć jej dokładnie na język polski. Ale to była wyjątkowa sytuacja. Warto wcześniej porozmawiać trochę z tą osobę i zorientować się jaka jest jej sytuacja w Polsce, jak długo już tutaj mieszka, dlaczego itd. wtedy będziesz lepiej przygotowany na odpowiedzi 🙂

   1. Witam.Mam pytanie moja narzeczona złożyła dokumenty w dniu 17-05-2017 r a odciski palców złożyła 31-05-2017 r. Tydzień temu złożyła resztę dokumentów tz. zaświadczenie o zameldowaniu,umowę o pracę , zaświadczenie o nie zaleganiu podatków itp, ile czasu będzie czekała na decyzję o wydanie karty pobytu.
    pozdrawiam

    1. Author

     Od maja minęło sporo czasu… Nie jestem pewna, trzeba byłoby dopytać w urzędzie, ale wydaje mi się, że procedura zaczyna się dopiero kiedy w urzędzie jest komplet dokumentów. Termin wydania zezwolenia na pobyt stały to 120 dni, na pobyt czasowy 90 dni. Plus mniej więcej tydzień/dwa na wezwanie do odebrania decyzji z wydaną już kartą pobytu bądź wysłanie decyzji odmownej pocztą. Dlaczego tak dużo czasu minęło od uzupełnienia dokumentacji? Może to opóźnić wydanie decyzji.

     1. Witam ponownie, dziękuję za odpowiedź.Już wyjaśniam dlaczego tyle czasu minęło ponieważ dopiero na początku listopada urząd przesłał informację jakie dokumenty brakują i w jaki dniu je dostarczyć. Narzeczona stara się o czasową kartę pobytu, Hmmm nie wiem czy dobrze rozumiem , te 90 dni zaczyna się liczyć od dostarczenia tych brakujących dokumentów w tamtym tygodniu? .
      Pozdrawiam
      Krzysztof

      1. Author

       To pewnie znacznie wydłużył proces. Bo od maja 90 dni już dawno minęło. Powinniście przy składaniu dkomunetó dostać od razu informację kiedy będzie decyzja, a jeśli jest jakieś opóźnienie to urząd powienien przekazać informację, dlaczego (tutaj to jasne, potrzebne były dodatkowe dokumenty) i na kiedy przesuwa się wydanie decyzji. Czy narzeczona dostała taki dokument przy składaniu dokumentów? Trudno mi powiedzieć od kiedy w tym przypadku jest liczone te 90 dni, nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją. Wiem jedynie tyle co sama załatwiałam w urzędzie z mężem.

 26. A czy był problem z meldunkiem na starcie? Moi rodzice mieszkają w małej miejscowości i ja tam też jestem zameldowana. My chcielibyśmy przeprowadzić się do Warszawy i pewnie tam składać dokumenty.

  Drugie pytanie. Kiedy składaliście dokumenty o drugą kartę? 90 dni przed wygaśnięciem pierwszej?

  1. Author

   O drugą kartę składaliśmy 90 dni przed wygaśnięciem pierwszej bo wtedy takie były wymagania. Teraz można złożyć nawet ostatniego dnia ważności poprzedniej karty, ale zdecydowanie nie polecam bo wszystko się dłuży, sporo czeka się na umówienie żeby złożyć dokumenty. Później też może się coś przedłużyć więc polecam złożyć jednak te 3 miesiące wcześniej ?
   U nas z zameldowaniem nie było problemu, mieszkamy w małej miejscowości w mazowieckim więc i tak składaliśmy dokumenty w urzędzie w Warszawie. Nie wiem czy wy chcecie po prostu przenieść się z innego województwa, tak? I dopiero w Warszawie się zameldować i złożyć dokumenty?

 27. robię kartę pobytu na podstawie karty polaka, i też niewiadomo dlaczego zostałam wezwanie na przesłuchanie, teraz się denerwuję, nie wiem o co bedą pytać :c

  1. Author

   Nie wiem jak dokładnie to wygląda kiedy pobyt jest na podstawie Karty Polaka, ale myślę, że to wciąż rutynowa procedura ? Przesłuchania nie są takie straszne. Jeśli dostarczyłaś wszystkie dokumenty i będziesz odpowiadać na pytania zgodnie z prawdą to nie będzie do czego się przyczepić ? Pozdrawiam i trzymam kciuki ?

  1. Author

   Jest to męczące, ale dawaliśmy do tej pory radę 🙂 Teraz na 10 lat mamy spokój 🙂

Comments are closed.